përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Kosovo. Kurze Geschichte einer zentralbalkanischen Landschaft

Schmitt, Oliver Jens.

336 schmitt kosovoSituata e Kosovës konsiderohet aktualisht si një ndër çështjet më të rëndësishme të politikës botërore dhe si e tillë trajtohet vazhdimisht në kuadrin e një historie konfliktesh. Përkundër kësaj, ky libër zgjedh një qasje të re: Kosova as nuk është një rajon tradicionalisht historik, e as një konstrukt me traditë të gjatë shtetërore. Ajo duhet kuptuar më shumë si një trevë tipike për Ballkanin Qendror, zhvillimi i të cilës duhet shënuar vetëm nëpërmjet një qasjeje historiko-strukturore. Shoqëria, kultura, popullsia dhe lëvizjet mërgimtare, si dhe modernizimi i shpejtë dhe, përfundimisht, i dështuar socio-ekonomik gjatë gjysmës së dytë të shekullit XX janë në qendër të kësaj trajtese.

Kosovo. Kurze Geschichte einer zentralbalkanischen Landschaft i Oliver Jens Schmitt-it ka dalë në shqip (fragment), përkthyer nga Enver Robelli, nën titullin Kosova. Histori e shkurtër e një treve qendrore ballkanike, pranë botimeve Koha, Prishtinë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d