përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Intertekstualnost

Juvan, Marko.

345 juvan intertekstualnostNjë studim mbi historikun dhe poetikën e intertekstualitetit, terminologjinë e të cilës e kanë krijuar së bashku Julia Kristeva dhe Roland Barthes nga fundi i viteve shtatëdhjetë të shekullit XX. Pikënisjet ontologjike të këtij termi janë ndër të tjera dialogiciteti i Bachtin-it, kritika e Derridas mbi logocentrizmin perëndimor, dekonstruksioni i modelit të shenjave dhe strukturës i De Saussure-it, estetika e recepsionit dhe kultura e kujtesës.

Intertekstualnost [Intertekstualitet] i Marko Juvan-it ka dalë në serbisht (fragment), përkthyer nga Bojana Stojanović Pantović, nën titullin Intertekstualnost, pranë botimeve Akademska knjiga, Novi Sad.

partner projektesh

traduki partners 2014 d