Shtyp

Letni čas

Šalamun, Tomaž.

346 salamun godisnje dobaNë këtë vëllim poetik Tomaž Šalamun-i e çon lexuesin drejt një bote tepër tërheqëse lojërash gjuhësore dhe kombinatorike, idesh brilante dhe hulumtimesh poetike.

Letni čas [Stinë] i Tomaž Šalamun-it ka dalë në serbishte (fragment), përkthyer nga Milan Đorđević-i, nën titullin Godišnje doba, pranë shtëpisë botuese Arhipelag, Beograd.