përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Na granici. Eseji

Schlink, Bernhard.

335 schlink esejiNjë përzgjedhje esesh të përkthyera në serbisht, të marra nga librat Vergangenheitsschuld dhe Vergewisserungen. Në këto ese Bernhard Schlink trajton, ndër të tjera, rrezen e veprimit dhe kufijtë e së drejtës, çmimin e drejtësisë, konceptin e lirisë, rolin e së kaluarës në të tashme si dhe çështjen e trashëgimisë së fajit dhe ndashmërisë së përgjegjësisë.

Na granici. Eseji [Në limit, ese] të Bernhard Schlink ka dalë pranë botimeve Plato, Beograd. Përgatiti për botim dhe përktheu në serbisht (fragment) Spomenka Krajčević.

partner projektesh

traduki partners 2014 d