përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Karamelska, Teodora

karamelska teodoraTeodora Karamelska u lind më 1975 në Russe (Bullgari) dhe studioi shkenca kulturore dhe histori në Sofje. Në vitin 2005 mori titullin doktore shkencash në filozofi. Ka kryer vizita studimore në Universitetin e Ludwig Maximilianit në Mynih, në Universitetin Georg August në Göttingen, në Institutin për Histori Evropiane në Mainz dhe në Centre for Advanced Study, Sofje. Prej vitit 2010 Teodora Karamelska jep sociologji në Universitetin e Ri të Bullgarisë. Gjithashtu, ajo është anëtare e kryesisë së redaksisë së revistës Социологически проблеми [Probleme Sociologjike]. Në fokus të studimeve të saj janë historia e sociologjisë gjermane, e sociologjisë së fesë dhe e hulumtimeve biografike. Ndër autorët që ajo ka përkthyer nga gjermanishtja në bullgarisht radhiten Sigmund Freud, Hugo von Hofmannsthal, Ernst Troeltsch, Georg Simmel, Hans-Georg Gadamer dhe Axel Honneth.

partner projektesh

traduki partners 2014 d