përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Das Recht der Gesellschaft

Luhmann, Niklas.

354 luhmann das rechtTemë qendrore e këtij libri është raporti ndërmjet sistemit të drejtësisë dhe sistemit të shoqërisë. E drejta vepron në shoqëri, zbaton shoqërinë, plotëson një funksion shoqëror dhe diferencohet për riprodhim vetjak autopoietik në shërbim të këtij funksioni. Libri gjithashtu shpjegon sesi duhet kuptuar shoqëria ku ndodh kjo.

Das Recht der Gesellschaft [E drejta e shoqërisë] nga Niklas Luhmann ka dalë në kroatisht (fragment), përkthyer nga Kiril Miladinov, nën titullin Pravo društva pranë botimeve Breza, Zagreb

partner projektesh

traduki partners 2014 d