përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Vergeltung und Kausalität

Kelsen, Hans.

352 kelsen vergeltung und kausalitaetNë këtë studim, më të shquarin e veprave të tij në fushën e sociologjisë, Kelsen trajton rolin e imazhit të njeriut për drejtësi dhe së bashku me të parimin e hakmarrjes në rrjedhat e historisë. Krahas interpretimit social të natyrës, ku parimi i hakmarrjes luan një rol kyç, dhe konceptit të hakmarrjes te feja dhe filozofia e antikitetit grek, Kelsen hulumton edhe zhvillimin e parimit të kauzalitetit dhe analizon tezën e dualizmit ndërmjet natyrës dhe shoqërisë.

Vergeltung und Kausalität. Eine soziologische Untersuchung [Hakmarrje dhe kauzalitet. Një hulumtim sociologjik] nga Hans Kelsen ka dalë në kroatisht (fragment) përkthyer nga Kiril Miladinov nën titullin Retribucija i kauzalnost. Sociološko istraživanje pranë botimeve Breza, Zagreb.

partner projektesh

traduki partners 2014 d