Shtyp

Граѓа за убав роман. Поетска трилогија

Mladenovic, Dragana.

363 mladenovicNë këtë libër janë përfshirë tri vëllime me poezi: Tvornica [Fabrik], Omot Spisa [Schrifteinband] dhe Rodbina (nën titullin Verwandtschaft 2011 në serinë dygjuhëshe tradukita poezio).

„Në ciklet me poezi të Mladenović bie në sy forma e pazakontë skenike, ku ajo me pak personazhe dhe vargje të ngjeshura projekton një portret të shoqërisë. Doras, viktima dhe dëshmitarë – të gjithë këta shfaqen si të skicuar, të shformuar dhe shpesh heshtjerëndë. Ndrydhje faji nga njëra anë, dhimbje e heshtur nga ana tjetër.“ (Festivali i Letërsisë Berlin)

Vëllimi me poezi Граѓа за убав роман.Поетска трилогија [Lëndë ndërtimi për një roman të bukur. Trilogji poetike] nga Dragana Mladenović ka dalë në maqedonisht (fragment), përkthyer nga Viktor Šikov, pranë botimeve Templum, Shkup.