përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Граѓа за убав роман. Поетска трилогија

Mladenovic, Dragana.

363 mladenovicNë këtë libër janë përfshirë tri vëllime me poezi: Tvornica [Fabrik], Omot Spisa [Schrifteinband] dhe Rodbina (nën titullin Verwandtschaft 2011 në serinë dygjuhëshe tradukita poezio).

„Në ciklet me poezi të Mladenović bie në sy forma e pazakontë skenike, ku ajo me pak personazhe dhe vargje të ngjeshura projekton një portret të shoqërisë. Doras, viktima dhe dëshmitarë – të gjithë këta shfaqen si të skicuar, të shformuar dhe shpesh heshtjerëndë. Ndrydhje faji nga njëra anë, dhimbje e heshtur nga ana tjetër.“ (Festivali i Letërsisë Berlin)

Vëllimi me poezi Граѓа за убав роман.Поетска трилогија [Lëndë ndërtimi për një roman të bukur. Trilogji poetike] nga Dragana Mladenović ka dalë në maqedonisht (fragment), përkthyer nga Viktor Šikov, pranë botimeve Templum, Shkup.

Çelje e serisë poetike tradukita poezio

28_tradukitaTRADUKI, në bashkëpunim me shtëpinë botuese vjeneze Edition Korrespondenzen, ka nisur në vitin 2010 ciklin poetik tradukita poezio, në të cilin prezantohen për herë të parë në gjermanisht poetë të rëndësishëm nga Evropa Juglindore. Të gjitha vëllimet e ciklit janë edicione dygjuhëshe, të përkthyera në mënyrë të shkëlqyer dhe të redaktuar me kujdes të veçantë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d