Shtyp

Alles fühlt

Weber, Andreas.

340 weber alles fuehltPrej shumë kohësh shkenca na shpjegon: të gjitha gjallesat drejtohen nga reflekset dhe gjenet. Po ndjenjat? A pajtohen ato me shkencat e natyrës? Qartas dhe në mënyrë tejet tërheqëse Andreas Weber shpjegon revolucionin e shkencave jetësore: me kafshët dhe bimët ne kemi një afri më të ngushtë se ç’kishim supozuar ndonjëherë. Te to ne përjetojmë dimensionet qendrore të ndjenjave tona. Prej kësaj rezulton një njohuri sensacionale: vetëm në se ruajmë natyrën, do të mund të shpëtojmë humanizmin dhe lirinë tonë.

Alles fühlt [Gjithçka ndjen] nga Andreas Weber ka dalë në kroatisht (pjesë leximi) përkthyer nga Boris Perić nën titullin Sve osjeća pranë botimeve Ljevak, Zagreb.