përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Muscha. Ein Sinti-Kind im Dritten Reich

Tuckermann, Anja.

337 tuckermann muschaQë në fillore Jozefi nis të shtrojë pyetje, për të cilat nuk merr përgjigje. Atë e trajtojnë ndryshe nga të tjerët, e përjashtojnë, e rrahin, në fund ai madje duhet të fshihet diku. Vetëm pasi ka mbaruar Lufta ai mëson prej kujdestarëve të vet për identitetin e tij si sinto Josef Muscha Müller.

Muscha. Ein Sinti-Kind im Dritten Reich [Musha. Një fëmijë sinto në Rajhun e Tretë] nga Anja Tuckermann ka dalë në maqedonisht (fragment leximi) përkthyer nga Ksenija Čočkova nën titullin Муша pranë botimeve Vermilion, Shkup.

partner projektesh

traduki partners 2014 d