Shtyp

Arme Roma, böse Zigeuner

Mappes-Niediek, Norbert.

320 mappes-niediek arme romaPërse romët e Evropës Lindore nuk dalin dot nga mjerimi i tyre? A janë të varfër sepse diskriminohen, apo diskriminohen sepse janë të varfër? Mos janë përtacë, kriminelë dhe ndoshta më pak të zgjuar se të tjerët? Këto pyetje bëhen shpesh, edhe pse në shumicën e rasteve me zë të ulët. Dhe, natyrisht, përgjigja dihet: "tipike rome". Norbert Mappes-Niediek, prej shumë vitesh korrespondent në Ballkan, u bën një kontroll fakteve dhe arrin në përfundime befasuese. Ai gjithashtu kritikon me themel politikën evropiane ndaj romëve dhe tregon rrugë alternative.

Arme Roma, böse Zigeuner. Was an den Vorurteilen über die Zuwanderer stimmt nga Norbert Mappes-Niediek ka dalë në shqip (fragment leximi) përkthyer nga Aida Cama nën titullin Romët e varfër, magjupt e këqij pranë botimeve PA, Prishtinë.