përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Savica, Toma

.

toma_savica
Toma Savica, e lindur më 1951 në Serbi, studioi gjermanistikë në Beograd dhe Berlin. Më 1999 mbrojti punimin e profesurës me një studim nga fusha e teorisë së përkthimit dhe estetikës së receptimit (Përkthimi i pjesës së parë të „Faustit“ të Goethes në serbisht. Analizë e vargjeve). Në vitet 1994-1997 ishte asistent për letërsinë gjermane pranë departamentit të gjermanistikës së Fakultetit Filozofik në Novi Sad, nga 1997-2995 bashkëpunëtor në Ministrinë e Arsimit dhe Edukimit të Republikës së Serbisë e prej vitit 2006 pedagog i letërsisë gjermane pranë Fakultetit Filologjik të Universitetit Kragujevac. Veç këtyre më 2004 mori përsipër drejtimin e Shoqatës Goethe në Beograd. Toma Savica vdiq në vitin 2009. Ndër përkthimet e tij më të rëndësishme hyjnë vepra nga Werner Haftmann, Milan Ivanović, Bernhard Rupprecht/Max Hirmer, Wolfgang Eschker dhe Lothar Altmann.

partner projektesh

traduki partners 2014 d