përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Bosto, Sulejman

.

bosto_sulejman
© pen bih
Prof. Dr. Sulejman Bosto ka studiuar filozofi pranë Fakultetit Filozofik në Sarajevë, ku pak kohë më pas filloi të punonte si asistent shkencor. Pas një qëndrimi të ndërmjetëm në Frankfurt mbi Main dhe disa vitesh të tjera si asistent, mbrojti doktoratën dhe u bë docent më 1985. Pas kësaj vijuan disa qëndrime studimore pranë British Academy of Science dhe në Mainz. Prej vitit 2000 jep mësim si profesor. Prof. Dr. Sulejman është anëtar i Shoqatës Filozofike të Kroacisë, i Qendrës studimore të Akademisë së Arteve të Bosnje-Hercegovinës, i Forumit Bioetik të Europës Juglindore si dhe anëtar redaksie i një numri revistash të specializuara. Ka botuar mbi 50 trajtesa dhe artikuj shkencorë, dy libra dhe përkthime të shumta veprash filozofike.

partner projektesh

traduki partners 2014 d