përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Vizualne komunikacije – uvod

Paić, Žarko.

311 paicNë këtë studim teorik Žarko Paić zhvillon një teori të re për termin e komunikimit pamor. Ai largohet nga lidhja tradicionale semiotike ndërmjet imazhit dhe domethënies në hapësirën virtuale të kulturës digjitale. Duke ecur në gjurmët e teorisë së medias së Mitchellit, Manovichit dhe Merschit, ai tregon problemin kryesor të mendimit kritik – konstruksioni pamor i kulturës si prodhim komunikimi − dhe shprehet për një shkencë të re ndërlëndore të komunikimit medial pamor.

Vizualne komunikacije – uvod [Komunikimi pamor – hyrje] i Žarko Paićit ka dalë në maqedonisht (sprovë për lexim) përkthyer nga Safet Ahmeti nën titullin Визуелни комуникации - вовед pranë botimeve Goten, Shkup.

partner projektesh

traduki partners 2014 d