përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Podium Nr. 167/168 – Kroatien

Z08 podiumRevista letrare “Podium” doli për herë të parë në vitin 1971. Çdo numër i përkushtohet një teme ose letërsisë së një vendi. Veç të tjerash, përmban tekste aktuale, recensime librash dhe ilustrime. Numri i dyfishtë 167/168 i kushtohet letërsisë së Kroacisë.

Revista Podium Nr. 167/168 – Kroatien u përgatit për botim nga rrethi letrar “Podium” nën drejtimin redaksional të Christa Nebenführ-it. Nga kroatishtja u përkthye nga: Blažena Radas, Jelena Dabić, Mascha Dabić dhe Alida Bremer.

partner projektesh

traduki partners 2014 d