përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Das Handwerk der Freiheit

Bieri, Peter (Mercier, Pascal).

284 bieri das handwerk der freiheitÇfarë do të thotë të jesh i lirë? A ekziston liria absolute e vullnetit? Filozofi Peter Bieri i  prezanton si në një skenë përgjigjet e ndryshme ndaj pyetjes rreth lirisë së vullnetit: Në skena të vogla, të ndryshuara nga pak, ai zbulon kundërthëniet te përfytyrimet në dukje aq objektive për lirinë derisa më në fund ravijëzohen parimet e një lirie të mirëfilltë.

Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens [Zeja e lirisë. Mbi zbulimin e vullnetit të vet] nga Peter Bieri ka dalë në bosnjisht (sprovë për lexim) përkthyer nga Sulejman Bosto nën titullin Zanat slobode. O otkriću vlastite volje pranë botimeve Šahinpašić, Sarajevë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d