përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Monova, Totka

.

monova totkaTotka Monova, doktore e filologjisë, jep mësim si profesore për komunikim shtypi (2013) dhe si docente për teorinë dhe praktikën e tekstit (2000) në universitetin “St. Kliment Ohridski” të Sofjes. Ajo është drejtuese e Institutit të Fakultetit të Gazetarisë dhe Komunikimit në Masë, anë0tare e Unionit të Gazetarëve Bullgarë dhe anëtare e Shoqatës Ndërkombëtare “Gutenberg”. Prej vitit 2003 deri më 2011 ajo gjithashtu ka qenë anëtare e këshillit akademik të universitetit të Sofjes dhe prej vitit 2007 deri më 2009 anëtare e Këshillit Artistik të Radiotelevizionit Kombëtar të Bullgarisë. Bibliografia e saj shkencore përfshin më shumë se 100 tituj, ndër to katër monografi. Totka Monova është eksperte në fushën e analizës mediatike. Publikimet e saj janë në fushën e teorisë së tekstit, të diskursit totalitar, të antropologjisë së medias dhe të komunikimit letrar.

partner projektesh

traduki partners 2014 d