përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Bozhikova, Vanina

.

bozhikova vaninaVanina Bozhikova u lind më 1975 në Pleven (Bullgari). Me një disertacion për letërsinë rumune ajo mori titullin e doktores së shkencave. Aktualisht jep lëndën e përkthimit letrar dhe gjuhë-letërsi bashkëkohore rumune në universitetin “St. Kliment Ohridski” në Sofje. Ajo ka përkthyer shumë autorë bashkëkohorë rumunë në bullgarisht, ndër ta: Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Ștefan Bănulescu, Ioan Groșan, Nora Iuga, Mircea Cărtărescu dhe Cezar Paul-Bădescu.

partner projektesh

traduki partners 2014 d