përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Boriçi, Elda

.

borici eldaElda Boriçi u lind më 1978 në Tiranë, Shqipëri. Ajo studioi aty për gjermanistikë e në vitin 2009 i përfundoi studimet me titullin magjistër. Prej viti 2010 ajo është duke punuar për temën e doktoratës. Që nga viti 2000 ajo punon në Bibliotekën Kombëtare të Tiranës në Departamentin e Albanologjisë dhe Balkanologjisë. Përkrah kontributeve shkencore ajo ka publikuar përkthime letrare dhe tekste historike nga gjermanishtja në shqip. Ndër përkthimet e saj janë mes të tjerash vepra të Katharina Hackerit, Friedrich Schillerit, Michael Wallnerit, Konstantin Jirečekut, Joschka Fischerit, Gerd Langguthit, Hartmut Müllerit etj.

partner projektesh

traduki partners 2014 d