përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Vom Ursprung und Ziel der Weltgeschichte

Jaspers, Karl.

236 jaspersNë librin e tij Vom Ursprung und Ziel der Geschichte Karl Jaspers vëzhgon periudhën kohore ndërmjet viteve 800 dhe 200 para Krishtit, të cilën ai e quan „periudhë boshtore“. Në këtë periudhë, sipas Jaspersit, në katër hapësira të ndryshme kulturore që kanë qenë të ndara nga njëra-tjetra (Indi, Kinë, Orient dhe Osident), janë bërë përparime të rëndësishme kulturore dhe teknike, të cilat kanë mbrujtur të gjithë brezat e mëpasshëm. Në “periudhën boshtore” u hodhën kështu bazat e njerëzimit të sotëm, të njeriut modern.

Vom Ursprung und Ziel der Weltgeschichte [Për zanafillën dhe qëllimin e historisë] s Karl Jaspersit ka dalë në bullgarisht (sprovë për lexim), përkthyer nga Dimitar Zashev, nën titullin За производа и целта на историята te Anubis, Sofje.

partner projektesh

traduki partners 2014 d