përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Zashev, Dimitar

.

zashev dimitarDimitar Zashev punon si shkencëtar dhe përkthyes në Sofje. Nga viti 1967 deri më 1980 ai ka studiuar për filozofi, histori dhe shkenca sociale në Lajpcig dhe Sofje. Sot ai jep filozofi, studime kulturore dhe estetikë në disa shkolla të larta në Sofje. Ai është anëtar i Shoqatës së Hegelit, të Simmelit dhe të Schellingut, të Shoqatës për analizën e ekzistencës Vjenë, dhe i disa shoqatave filozofike bullgare dhe ka publikuar një numër të madh punimesh, para së gjithash në fushën e historisë së filozofisë. Dimitar Zashev ka përkthyer në bullgarisht Heideggerin, Lukácsin dhe Jaspersin.

partner projektesh

traduki partners 2014 d