përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Mindova, Liudmila

.

mindova liudmilaLiudmila Mindova u lind më 1974 në Ruse (Bullgari). Ajo ka studiuar për filologji sllave në Sofje e më 2006 mori doktoratën. Sot ajo punon si bashkëpunëtore shkencore në Instituti i Studimeve Ballkanike & Qendra e Teknologjisë së Akademisë së Shkencave të Bullgarisë. Liudmila Mindova ka botuar një vëllim me poezi (Blus po nikoe vreme, Botimet Siela, Sofje 2010) dhe një monografi për poetin barok kroat, Ivan Gundulić. Po ashtu, ajo ka përkthyer shumë libra nga serbishtja, kroatishtja dhe sllovenishtja, ndër të tjera edhe vepra nga Danilo Kiš, Dubravka Ugrešić, Josip Osti u.a.

partner projektesh

traduki partners 2014 d