përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Od socijalizma do Evropske unije

Roth, Klaus.

230 rothKlaus Roth, profesor për etnologji evropiane, ka hulumtuar dhe publikuar ndër të tjera për identitetin kulturor, imazhin e popullsisë së Evropës Juglindore për veten dhe Evropën dhe për integrimin e saj në BE. Një përzgjedhje e artikujve të tij ka dalë tani në këtë vëllim në gjuhën serbe.

Artikujt e zgjedhur Od socijalizme do Evropske unije [Nga socializmi drejt Bashkimit Evropian] të Klaus Rothit kanë dalë në serbisht (sprovë për lexim) përkthyer nga Aleksandra Kostić  pranë botimeve Biblioteka XX. vek, Beograd.

partner projektesh

traduki partners 2014 d