përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Скакулци и други драми

Srbljanovic, Biljana.

243 srbljanovicKy vëllim i përzgjedhur nga përkthyesja Jelena Lužina, e cila ka shkruar edhe një hyrje, përshin pesë pjesë teatrale të dramaturges serbe Biljana Srbljanović.

„Srbljanovic ka kopjuar ftohtësinë e botës së saj, vështrimi i saj ndaj të tashmes nuk është asnjëherë miqësor. Për të shoqëria dhe politika e vendit të vet kanë dështuar. Megjithatë ajo nuk e humb kurrë lehtësinë, teatri i saj jeton nga ekuilibri ndërmjet bizares dhe tragjikes”. (Laura Amorf në Spiegel Online)

Vëllimi i përzgjedhur Скакулци и други драми [Karkaleca dhe drama të tjera] me pjesë teatrore të Biljana Srbljanovićit ka dalë në maqedonisht (sprovë për lexim), përkthyer nga Jelena Lužina, te botimet Blesok, Shkup.

partner projektesh

traduki partners 2014 d