përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Verteidigung der Demokratie

Kelsen, Hans.

250 kelsen obranaKy vëllim, i përgatitur për botim nga Matthias Jestaedt dhe Oliver Lepsius, përmban një përzgjedhje reprezentative të shkrimeve më të rëndësishme të Kelsenit për teorinë e demokracisë. Ai përfshin punime që janë bërë ndërmjet viteve 1920 dhe 1955, në pesë formacione të ndryshme politiko-shtetërore: në atë gjermano-austriak, në Republikën e Vajmarës, në nacional-socializëm, në mërgim, ShBA.

Verteidigung der Demokratie. Aufsätze zur Demokratietheorie [Mbrojtja e demokracisë. Artikuj mbi teorinë e demokracisë] i Hans Kelsenit ka dalë në kroatisht (sprovë për lexim), përkthyer nga Kiril Miladinov, nën titullin Obrana demokracije. Rasprave o teoriji demokracije, te botimet Breza, Zagreb.

partner projektesh

traduki partners 2014 d