përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Reine Rechtslehre

Kelsen, Hans.

249 kelsenNë këtë vepër të përgatitur për botim nga Matthias Jestaedt, që padyshim bën pjesë në shkrimet kyçe të jurisprudencës së shekullit të 20-të, Hans Kelsen zhvillon për herë të parë në ndërvarje sistematike një teori jurisprudence, e cila e ndan në mënyrë konsekuente të drejtën nga morali nga njëra anë, dhe normën nga fakti nga ana tjetër.

Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik [Teori e mirëfilltë e drejtësisë. Hyrje në problematikën e jurisprudencës] nga Hans Kelsen ka dalë në kroatisht (sprovë për lexim), përkthyer nga Kiril Miladinov, nën titullin Čista teorija prava. Uvod u problematiku pravne znanosti, te botimet Breza, Zagreb.

partner projektesh

traduki partners 2014 d