përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Miladinov, Kiril

.

miladinov kirilKiril Miladinov u lind më 1966 në Zagreb dhe studioi atje filozofi dhe gjermanistikë. Si përkthyes i lirë ai punon që nga fundi i viteve 1980të, kryesisht në fushën e filozofisë klasike gjermane dhe pasardhësve të sotëm të saj. Deri më 2012 ai ka botuar gati 40 përkthime librash, ndër ta tituj të filozofëve Immanuel Kant, J.G. Fichte, F.W.J. Schelling, G.W.F. Hegel, Arnold Gehlen, Ernst Cassirer, Helmuth Plessner, Martin Heidegger, Hans Kelsen, Hans-Georg Gadamer, Georg Simmel, Karl Mannheim, Donald Davidson, Ulrich Beck, Wolfhart Pannenberg, Jochen Hörisch, Jan Assmann dhe Niklas Luhmann.

partner projektesh

traduki partners 2014 d