përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Cipele za Mona Lizu

Trumić, Marina.

226 Trumic cipeleKy vëllim me poezi, i cili është botuar në Sarajevë më 2010, konsiderohet si „Summa Poeticae“ e Marina Trumićit. Ai përmban poezi të përzgjedhura e të publikuara gjetkë të autores, e cila vetëm një vit pas këtij botimi, më 21 shkurt 2011, vdiq papritur në shtëpinë e saj në Sarajevë.

Vëllimi Cipele za Mona Lizu [Këpucë për Mona Lizën] e Marina Trumiċit ka dalë në bullgarisht (sprovë për lexim), përkthyer nga Rusanka Lyapova, nën titullin Обувки за Мона Лиза, te Sonm Publishers, në Sofje.

Çelje e serisë poetike tradukita poezio

28_tradukitaTRADUKI, në bashkëpunim me shtëpinë botuese vjeneze Edition Korrespondenzen, ka nisur në vitin 2010 ciklin poetik tradukita poezio, në të cilin prezantohen për herë të parë në gjermanisht poetë të rëndësishëm nga Evropa Juglindore. Të gjitha vëllimet e ciklit janë edicione dygjuhëshe, të përkthyera në mënyrë të shkëlqyer dhe të redaktuar me kujdes të veçantë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d