përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

autorë

Shtyp

Miloš, Damir

.

milos damirDamir Miloš u lind më 1954 në Opatija, Kroaci. Ka studiuar fonetikë në Zagreb. Punoi në fillim në poliklinikën SUVAG, më pas ishte asistent në Departamentin e Fonetikës së Fakultetit Filozofik në Zagreb. Sot Damir Miloš jeton dhe punon në Vodice si shkrimtar dhe lundërtar profesionist i anijeve me vela. Veç kësaj, si bashkëpunëtor i lirë ai jep filozofi arti në Akademinë e Arteve të Rjekës. Krahas shumë romaneve për të rritur dhe të rinj, veprave teorike dhe eseistike e dramave, ai ka shkruar edhe libra për lundrimin me vela.

partner projektesh

traduki partners 2014 d