përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Stojić, Ivana

.

stojic ivanaIvana Stojić u lind më 1984 në Sarajevë. Pas periudhës së shkollës, të cilën pjesërisht e kaloi në Vjenë, ajo studioi letërsi të krahasuar në Universitetin e Sarajevës. Ajo punon si përkthyese nga gjermanishtja dhe në gjermanisht, ndër të tjera, për Institutin Goethe në Sarajevë, por edhe për shembull gjatë prodhimit të filmit Snipers Valley në vitin 2006. Ajo përkthen vepra letrare nga anglishtja dhe gjermanishtja: ndër to tekste nga Dea Loher, Thomas Bernhard dhe Christiane F.

partner projektesh

traduki partners 2014 d