përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima

D. Šešic, Milena; Dragojevic, Sanjin.

187 sesic manadzmentMetodë dhe manual në të njëjtën kohë, kjo vepër paraqet një ndihmesë thelbësore në teorinë dhe praktikën e menaxhimit kulturor në Evropën Juglindore. Autorët e përshtatin aparatin teorik dhe praktik që rrjedh nga teoria anglosaksone, me rrethanat e rajonit. Në radhë të parë ata duan të zhvillojnë një sistem teorik, i cili mund të përdoret në praktikë, sa herë që ka turbulenca në mjedisin politik dhe shoqëror.

Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima [Menaxhim arti në rrethana turbulente] nga Milena Dragićević-Šešić dhe Sanjin Dragojević ka dalë në maqedonisht (sprovë për lexim) përkthyer nga Robert Alagjozovski nën titullin Менаџмент на уметноста во турбулентно опкружување pranë botimeve Goten, Shkup.

partner projektesh

traduki partners 2014 d