Shtyp

Dragojevic, Sanjin

.

dragojevic sanjinSanjin Dragojevic u u lind më 1961 në Zagreb. Ai ka studiuar në Zagreb filozofi, letërsi të krahasuar dhe shkenca kompjuterike. Sot ai jep mësim në Zagreb pranë Fakultetit të Shkencave Politike lëndët „sociologji e komunikimit në masë“ dhe „sociologji kulture“ dhe është docent i përhershëm mysafir në kurset pasuniversitare të menaxhimit kulturor të universiteteve në Krems dhe Vjenë. Dragojevic ka drejtuar departamentin e bashkëpunimit bilateral kulturor të Ministrisë Kroate të Kulturës (1995-1998) dhe ka qenë këshilltar i distriktit të Istries në Kroaci, të „Moving Academy for Performing Arts“ në Amsterdam, Holandë dhe i shumë institucioneve të tjera. Si shkencëtar ai ka qenë dhe është i përfshirë në një numër të madh projektesh ndërkombëtare.