përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Pod pritiskom

Šehic, Faruk .

213 sehic pod pritiskom

Edhe në këtë tregim lufta e Bosnjës është tema e madhe e Faruk Šehić-it, autor i të ashtuquajturit „brez i humbur“, që në vendlindjen e tij gëzon status kult.  Si oficer i ushtrisë boshnjake ai ka marrë vetë pjesë në luftë dhe e ngjall të përjetuarën me një gjuhë precize, shpesh të thatë, por edhe poetike.

Vëllimi me tregime Pod pritiskom [Nën presion] i autorit  Faruk Šehić ka dalë në maqedonisht (sprovë për lexim) përkthyer nga Igor Isakovski nën titullin Под притисок pranë botimeve Blesok, Shkup.

Çelje e serisë poetike tradukita poezio

28_tradukitaTRADUKI, në bashkëpunim me shtëpinë botuese vjeneze Edition Korrespondenzen, ka nisur në vitin 2010 ciklin poetik tradukita poezio, në të cilin prezantohen për herë të parë në gjermanisht poetë të rëndësishëm nga Evropa Juglindore. Të gjitha vëllimet e ciklit janë edicione dygjuhëshe, të përkthyera në mënyrë të shkëlqyer dhe të redaktuar me kujdes të veçantë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d