Shtyp

Kracauer, Siegfried

.

kracauer siegfriedSiegfried Kracauer u lind më 1889 në Frankfurt mbi Main. Prej vitit 1921 ai ka qenë redaktor i „Frankfurter Zeitung“ dhe në këtë funksion u bë njëri prej fejtonistëve më të rëndësishëm të Republikës Vajmare. Më 1933 ai mërgoi fillimisht për në Francë dhe më pas në Nju Jork, ku vdiq më 1966. Kracauer është autor i disa studimeve për sociologjinë dhe teorinë  e filmit, i disa romaneve dhe i shumë vëllimeve me ese dhe kritika.