përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Deretić, Irina

.

deretic irinaIrina Deretić është profesorë për filozofinë e antikitetit në Universitetin e Beogradit. Ajo ka studiuar filozofi në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Beogradit si dhe në Universitetin e “Ludwig Maximilian” të Mynihut. Në Fakultetin e Filozofisë së Universitetit të Beogradit ajo ka mbrojtur doktoratën me një punim mbi Platonin dhe u njoh si profesore universiteti me një punim për Konceptin e logos-it te Platoni dhe Aristoteli.  Sot ajo jep mësim aty historinë e filozofisë. Ajo është veç kësaj edhe drejtuese e një projekti të financuar nga ministria serbe e shkencës për historinë e filozofisë serbe.

partner projektesh

traduki partners 2014 d