përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Dialektik der Aufklärung

Adorno, Theodor W. ; Horkheimer, Max .

207 adorno horkheimer dialektikDialektik der Aufklärung, të cilin Max Horkheimer dhe Theodor W. Adorno e shkruan në kohën e mërgimit në Amerikë, konsiderohet si një nga shkrimet më të rëndësishëm të Teorisë Kritike dhe është një libër klasik i filozofisë së shekullit të 20-të. Kritika filozofike, ballafaqimi me fashizmin dhe rezultatet e hulumtimeve disavjeçare në SHBA shkrihen në një teori të kulturës moderne të masave. Me një mprehtësi të jashtëzakonshme ideore autorët ndriçojnë anën e pasme të përparimit teknik dhe social: „Iluminizmi“ si sundim mbi arsyen, si nënshtrim i natyrës ndaj synimeve të njerëzisë sqaron vetveten.

Dialektik der Aufklärung (titulli i përkthimit në shqip: Dialektika e iluminizmit) i autorëve Theodor W. Adorno dhe Max Horkheimer ka dalë në rumanisht (sprovë për lexim) përkthyer nga Andrei Corbea-Hoişie nën titullin Dialectica Luminilor pranë botimeve Polirom, Iaşi.

partner projektesh

traduki partners 2014 d