përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Dikova, Margarita

.

dikova margaritaMargarita Dikova u lind më 1946 në Sofje. Pas përfundimit të studimeve për sllavistikë ajo punoi si redaktore filmash dokumentarë e shkencorë. Prej vitit 1998 është pronare e një shtëpie botuese të specializuar në letërsi mbi bletarinë, prej vitit 2002 nxjerr edhe një reviste për bletarinë, për të cilën ajo përkthen tekste të fushës nga gjuhë të ndryshme sllave. Nga serbishtja ajo përkthen edhe letërsi tjetër, kështu për shembull autorë si Milan Matić, Branislav Nušić dhe Laslo Blašković.

partner projektesh

traduki partners 2014 d