përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

autorë

Shtyp

Karic, Enes

.

karic enes© Mirnes KovacEnes Karic u lind më 1958 në Vishnjevë pranë Travnikut në Bosnjë-Hercegovinë. Ai ka studiuar politikë dhe shkenca islamike në Sarajevë dhe e ka mbrojtur doktoratën në Universitetin e Beogradit. Karic është sot profesor në Fakultetin e shkencave islamike të Universitetit të Sarajevës. Ai ka qenë disa herë jashtë shtetit për qëllime kërkimore, ndër të tjera në Kajro, Yale, Oxford dhe Santa Barbara, dhe ka qenë docent mysafir në Karl-Franzens-Universität Graz, në Universitetin e Lubjanës dhe në Universitetin “Ludwig Maximilian” të Munihut. Karic është botues, përkatësisht anëtar i Këshillit Shkencor  në  disa revista për shkencat islamike, ndër to edhe ndërkombëtare, dhe është emëruar nga UNESCO si ekspert për kulturën islamike. Prej vitit 1996 deri më 1998 Karic ka qenë në Bosnjë-Hercegovinë ministër për arsim, shkencë, kulturë dhe sport. Ai ka publikuar shumë artikuj shkencorë dhe monografi, por edhe përkthime nga arabishtja dhe anglishtja si edhe dy romane.

Er hat zahlreiche wissenschaftliche Artikel und Monografien, aber auch Übersetzungen aus dem Arabischen und Englischen sowie zwei Romane veröffentlicht.

partner projektesh

traduki partners 2014 d