përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Jaklič, Andrej

.

jaklic andrejAndrej Jaklič u lind më 1969. Ka studiuar për dramaturgji në Akademinë e Aktrimit. Sot punon si gazetar dhe redaktor i gazetës „Delo“, por vepron edhe si këshilltar teatri për disa teatro sllovene. Ai është autor i disa dramatizimeve dhe përpunimeve për teatër. Andrej Jaklič përkthen ese, lirika dhe prozë nga serbishtja, kroatishtja  dhe bosnjishtja0, ndër të tjera nga Miroslav Mićanović, Enes Karić, Radoslav Petković dhe Boris Dežulović.

partner projektesh

traduki partners 2014 d