përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Opasna sjećanja i pomirenje

Hrsg. Srđan Sremac, Zoran Grozdanov, Nikola Knežević.

176 secanjaNjë libër me kumtesat e mbajtura në konferencën “Kujtime të rrezikshme dhe pajtim” që u zhvillua më 2011 në Beograd me mbështetjen e TRADUKI-t. Krahas punimeve nga sociologë, filozofë dhe teologë nga vendet e ish-Jugosllavisë, ndër të tjera janë përfshirë  edhe tekste nga Jürgen Moltmann, Miroslav Volf dhe Aleida Assmann.

Opasna sjećanja i pomirenje: Kontekstualna promišljanja o religiji u postkonfliktnom društvu [Kujtime të rrezikshme dhe pajtim: Shtjellime kontekstuale për fenë në shoqërinë paskonfliktore], përgatitur për botim nga Srđan Sremac, Zoran Grozdanov dhe Nikola Knežević, ka dalë pranë botimeve Ex libris, Zagreb (sprovë për lexim).

partner projektesh

traduki partners 2014 d