përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Chiriţă, Victor

.

chirita victorVictor Chiriţă u lind më 1953, kreu shkollën elementare gjermane dhe gjimnazin gjerman në Bukuresht. Studioi gjermanistikë dhe anglistikë dhe deri më 1990 punonte si mësues i gjermanishtes dhe anglishtes. Më pas filloi të punojë për televizionin publik të Rumanisë, ku që prej vitit 2006 është i punësuar si redaktor lajmesh në redaksinë e lajmeve të huaja. Në kuadër të programit financues të TRADUKI-t Victor Chiriţă ka përkthyer në rumanisht librin Simple Storys. Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz nga Ingo Schulze.

partner projektesh

traduki partners 2014 d