përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Die Entstehung des Politischen bei den Griechen

Meier, Christian.

meier entstehungStudimet e përmbledhura në këtë vëllim prihen nga dy pyetje: Si erdhi demokracia te grekët? Dhe: Nga se karakterizohet politikja tek grekët? Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve Chrsitan Maier fokusohet në zhvillimin e kategorive të përshtatshme që mundësojnë një evidentim më të mprehtë të veçantisë së grekëve duke e bërë kështu të dobishëm edhe pë të tanishmen.

Die Entstehung des Politischen bei den Griechen [Lindja e politikes te grekët] nga Christian Meier ka dalë në përkthimin serbisht (sprovë për lexim) nga Slobodan Damnjanović nën titullin Nastanak političkog kod Grka pranë botimeve Albatros plus, Beograd.

partner projektesh

traduki partners 2014 d