përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Max Weber zur Einführung

Heins, Volker.

heins maxMax Weber është deri më sot burim termash dhe frymëzim për të gjitha disiplinat e shkencave historike dhe kulturore. Volker Heins ofron një hyrje të mirëlexueshme në tërë veprën e Weberit. Në plan të parë aty qëndrojnë analizat krahasuese që themeluesi i sociologjisë gjermane u bën qytetërimeve si dhe mbrojtja rezolute nga ana e tij e shtetit modern perëndimor. Weber-i e ndiente që erozioni i strukturave sunduese shtetërore mund të sillte shumë më tepër të këqija nga ç‘ishtë vetë shteti.

Max Weber zur Einführung [Max Weber për hyrje] nga Volker Heins ka dalë në serbisht (sprovë për lexim), përkthyer nga Aleksandra Kostić, nën titullin Uvod u Maksa Vebera pranë botimeve Biblioteka XX vek, Beograd.

partner projektesh

traduki partners 2014 d