përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Panayotov, Stanimir

.

panayotov stanimirStanimir Panayotov ka studiuar filozofi në Sofie (B.A.) dhe ka përfunduar studimet në Institutin Euro-Balkan në Maqedoni me një M.A. në filozofi dhe studime gjinore. Që prej shumë vitesh ai angazhohet në lëvizjen bullgare LGBT. Stanimir Panayotov përkthen nga anglishtja dhe maqedonishtja në bullgarisht, kryesisht tekste me temë nga filozofia kontinentale si edhe gender dhe queer studies. Ndër përkthimet e tij ka vepra nga Adrienne Rich, Eve Sedgwick, Judith Butler, Wendy Brown, Diana Fuss, David M. Halperin, Derek Jarman dhe Jasna Koteska.

partner projektesh

traduki partners 2014 d