përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Imam riječ

biletic imamPoezi për dashurinë dhe vdekjen ‒ të përzgjedhura nga liriku kroat Milorad Stojević. Përzgjedhja përfshin vepra nga vitet 1980 deri më 2005.

Imam riječ [Unë kam një fjalë] nga Boris Domagoj Biletić ka dalë në përkthim maqedonisht (fragment leximi) nga Igor Isakovski nën titullin Имам збор pranë botimeve Blesok, Shkup.

partner projektesh

traduki partners 2014 d