përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

Një numër i madh shtëpish botuese e kanë shfrytëzuar mbështetjen financiare të TRADUKI-t. Për të hapur listën e shtëpive botuese klikoni mbi emrin e secilit qytet.

partner projektesh

traduki partners 2014 d