përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Das Zöglingsheft des Jean Genet

533 winkler zoeglingsheftNjë deklaratë dashurie për hajdutin dhe shkrimtarin e famshëm dhe një vështrim personal mbi veprën e Genet-së. Në kreun e parë rrëfyesi është në kërkim të shtratit të vdekjes së Genet-së. Në kreun e fundit kërkon varrin e tij në Marok. Ndërmjet këtyre kapitujve Winkler flet për jetën dhe krijimtarinë e Genet-së si shkrimtar. Vështrimi i tij drejtohet sidomos te "nxënësi" – fëmijëria dhe rinia e Genet-së.

Das Zöglingsheft des Jean Genet [Fletorja e nënësit Jean Genet] nga Josef Winkler është botuar në serbisht (fragment) përkthyer nga Paola Petrić me titull Zapisi pitomca Žana Ženea pranë Karpos, Loznicë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d