Shtyp

Nikolova, Nina

.

nikolova ninaNina Nikolova, e lindur në vitin 1964 në Byala Slatina (Bullgari), është pedagoge asistente në Universitetin "Paissiy Hilendarski" në Plovdiv, ku jep sociologji. Prej vitit 1996 gjer në vitin 2004 ajo ka qenë bashkërealizuese e revistës Критика и Хуманизъм (Revsitë për teori kritike dhe studime të reja në shkenca humane). Prej vitit 1992 ajo është bashkëpunëtore shkencore pranë Institutit për hulumtime kritike sociale në Sofje. Në fokus të punës së saj janë sociologjia e publikut, sociologjia e shoqërisë socialiste, sociologjia e trupit. Nina Nikolova përkthen vepra të ndryshme sociologjike dhe filozofike, ndër to vepra nga Niklas Luhmann, Ulrich Beck, Sigmund Freud dhe Hans Blumenberg.