përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Vrpce potaman za balu mesa

444 komartin vrpceNjë përmbledhje me poezi të poetit lirik rumun, Claudiu Komartin, të përkthyera në gjuhën serbe. Me këtë përzgjedhje nga vëllimet poetike Un anotimp în Berceni (2009) dhe cobalt (2013) prezantohen dy vepra të mëdha të autorit, për shkak të të cilave Claudiu Komartin-i konsiderohet një ndër poetët më të mëdhenj të brezit të tij.

Përzgjedhja poetike Vrpce potaman za balu mesa [Litarë si të bëra për copa mishi] e Claudiu Komartin-it  është botuar pranë Treći Trg dhe Čigoja štampa, Beograd. Nga rumanishtja në serbisht e përktheu (fragment) Ljubinka Stankov Perinac-i.

partner projektesh

traduki partners 2014 d